ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

افزایش نرخ ارز گمرک

افزایش نرخ ارز گمرک

همه چیز درباره افزایش نرخ ارز گمرک 

ناظرمحترم /مدیرکل محترم /مدیر محترم با سلام و احترام،

با توجه به مفاد جزءهای 1 ،2 و(3 (بند(و) تبصره (٧ (قانون بودجه سال 1400 ابلاغی طی نامه شماره 15٨1٨٨ مورخ ٢٨/1٢/٩٩ و بند یک مصوبه 55٨٦/ت 5٨٦٧1 هـ مورخ ٢3/1/1400 هیأت محترم وزیران که گمرک جمهوری اسلامی ایران را مجاز نمود، تا زمان تصویب وابلاغ سود بازرگانی وحقوق ورودی موضوع بند (د) ماده یک قانون امور گمرکی بر مبنای قانون بودجه سال 1400 کل کشور نسبت به اخذ حقوق ورودی، مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج درجداول آئین نامه و اجرای قانون صادرات و واردات موضوع تصویب

نامه شماره 15٦٧04/ت 5٨4٩0 مورخ ٢٨/1٢/٩٩ با مبنای نرخ ارز معادل (42000) ریال اقدام نماید، لیکن طبق رأی شماره 1545٨/ب مورخ ٢٩/٢/1400 هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و سپس برابر ابلاغیه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بند یک مصوبه صدرالاشاره را مغایر با قانون اعلام و به کلیه دستگاه های اجرائی ابلاغ گردیده است.

بنابراین به لحاظ عدم وصول پاسخ و ابلاغ نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ای، تی، اس) از سوی بانک مرکزی (موضوع نامه شماره 560830/1400 مورخ ٢٨/4/1400) و حقوق گمرکی ونیز سود بازرگانی (حقوق ورودی) مشمول تعدیل و لازم الاجرا جهت وصول برابر تبصره فوق الاشاره قانون بودجه سال 1400 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (موضوع نامه شماره 5٦0٨11 مورخ 1٨/4/1400) لذا جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت، و به منظور امکان اجرای صحیح قانون بودجه سال 1400، دستور فرمائید با قید فوریت کلیه اظهارنامه های

مشمول از ابتدای سال جاری، به ترتیب اولویت زمانی ترخیص، (از لحاظ مابه التفاوت نرخ ارز و میزان حقوق ورودی کالای ترخیصی با توجه به قانون بودجه سال 1400) قطع مرور زمان گردیده به نحوی که حداکثر ظرف مدت 10روز کلیه اظهارنامه های مشمول قطع مرور زمان و به صاحبان کالا ابلاغ شود و پس از تعیین تکلیف نهایی موضوع ونحوه اجرا واقدام براساس تبصره قانون بودجه 1400 از سوی دولت و وزارت صمت و بانک مرکزی برابر مقررات اقدام لازم معمول گردد.

رونوشت:

  1.  جناب آقای دکترنقدی معاون محترم حقوقی و نظارت جهت استحضار.
  2. جناب آقای دکترارونقی معاون محترم فنی و امور گمرکی جهت استحضار
  3. جناب آقای دهقان مدیر کل حترم حوزه ریاست کل وروابط عمومی با عنایت به دستور مقام محترم ریاست کل در هامش نامه شماره ٦٨3535 مورخ 1400/5/31 جهت استحضار

دانلود فایل پیوست: بخشنامه فزایش نرخ ارز گمرک

 

<< چینیران شما را در تمامی مراحل خرید کالا، حواله یوان چین، حمل کالا و ترخیص کالا همراهی خواهد نبود >>

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.