ابعاد کانتینر

ابعاد کانتینر ۲۰ فوت و ۴۰ فوت

  ابعاد کانتینر یکی از اصلی‌ترین عوامل موفقیت صنعت حمل و نقل بین‌المللی، استفاده از کانتینرهای استاندارد است که با ابعاد مشخص و قی...

ادامه مطلب