ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست کالاهای وارداتی مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها بهمن 1397

تصویبنامه شماره 156591/ت55446هـ مورخ 24/11/1397 هیات محترم وزیران درخصوص کالاهای وارداتی مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها ابلاغ شد.

مشاهده فایل PDF

مصوبه هیأت دولت کالاهای وارداتی مرزنشینان
کالاهای وارداتی مرزنشینان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.