ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

قانون تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی ابلاغ شد

وزارت صنعت و معدن

تجارت بدون کاغذ فرامرزی

قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه از سوی ریسس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این ابلاغیه آمده است:

« در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 72897/371 مورخ 13/9/1398 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ گردید. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (19) موافقتنامه می باشد. »

خدمات دیگر چینیران با بهترین نرخ ارز:
 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.