ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

راه حل چین برای امنیت خاورمیانه

سفیر چین در ایران و امنیت خاورمیانه

ارتباط چین با امنیت خاورمیانه

اخیراً اجلاس امنیت خاورمیانه به ابتکار و میزبانی چین در پکن برگزار شد، بیش از 200 نفر از جمله مقامات و دانشمندان در حوزه امور خارجی و امنیتی از بیش از 30 کشور خاورمیانه و فرا منطقه، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر نهادهای چین، برخی سفیران سابق چین، کارشناسان و متخصصان اتاق های فکر در این اجلاس حضور یافتند. دانشمندان ایرانی نیز در این اجلاس شرکت کردند.

در این اجلاس موضوعاتی از قبیل عدالت و برابری در منطقه، چند جانبه گرایی، توسعه برای ایجاد امنیت و گفتگو میان تمدن ها مورد بحث قرار گرفت. حائز اهمیت است که مقامات و دانشمندان گرد هم می آیند و در مورد موضوع تاریخی چگونگی تحقق امنیت در خاورمیانه گفتگو می نمایند.

در طول تاریخ، خاورمیانه تمدن های باشکوه و متنوعی را پرورش داده و زادگاه مهم تمدن بشری است، امروز هم سرچشمه مرتبط با اقتصاد جهان و رفاه انسان است. متأسفانه سالها است خاورمیانه زیبا و سرشار از منابع، گرفتار جنگ، درگیری و آشفتگی شده است. مردم خاورمیانه آرزوی صلح و ثبات، رفاه و سعادت، و پایان دادن به همه جنگ ها ، درگیری ها و ناآرامی ها را دارند. جامعه بین المللی همچنین مایل است با مردم خاورمیانه برای ارتقاء امنیت در خاورمیانه همکاری کند.

چین یک کشور بزرگ مسئول و یک دوست قابل اعتماد کشورهای خاورمیانه است. چین مایل است همانند گذشته به حمایت از مفاهیم انصاف و عدالت، احترام متقابل و همکاری برد برد، با کشورهای خاورمیانه دست به دست همکاری نماید تا سهم خود در ساخت جامعه بشری با سرنوشت مشترک را ایفا نماید. همانطور که رئیس جمهور چین شی جین پینگ گفتند، چین مایل است با کشورهای منطقه همکاری نماید تا همه باهم حامی صلح و ثبات، مدافعان عدالت و برابری، مروج توسعه مشترک و دوستان خوب با یادگیری متقابل در خاورمیانه باشند، و حکمت چین را در دستیابی به صلح و توسعه پایدار در خاورمیانه سهیم نمایید. در این اجلاس امنیت خاورمیانه، وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه چین راه حل چین را برای امنیت خاورمیانه پیشنهاد دادند.

وانگ یی خاطرنشان کرد، امنیت مشترک، یعنی تضمین امنیت همه کشورها، نه ایجاد امنیت یک کشور بر عدم امنیت دیگران، و نه اینکه به دنبال امنیت مطلق یک جانبه باشیم. امنیت جامع، یعنی نه تنها به دنبال امنیت نظامی بلکه دنبال ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی است. امنیت تعاونی، یعنی دستیابی به امنیت از طریق گفتگوی سیاسی و همکاری چند جانبه، نه مداخله نظامی یا اقدام یک جانبه. امنیت پایدار، یعنی اهمیت یکسان به امنیت و توسعه داده شود، و از طریق توسعه حمایت از امنیت ایجاد شود تا امنیت انگیزه درون زا داشته باشد.

پیشنهاد ویژه چینیران با بهترین نرخ سال >>>>> ترخیص کالا از چین و حواله یوان چین

ادعای چین برای ساخت امنیت مشترک، جامع، تعاونی و پایدار در خاورمیانه

اول: باید به مسیر صحیح راه حل سیاسی پایبند باشیم. راه حل مسلح مثل ردپا در بیابان ناپایدار است، و دخالت خارجی مثل درخت بدون ریشه است که امکانی برای زنده ماندن ندارد. فقط با ترویج راه حل صلح آمیز از طریق سیاسی می توان از چرخه شرور خشونت در مقابل خشونت جلوگیری کرد؛ فقط با ترویج گفتگو و همکاری با روحیه فراگیر ، می توان راه حل های پایدار برای حل تضادها را پیدا نمود.

دوم: باید از اصول اساسی انصاف و عدالت دفاع کنیم. همه چیز درستی و غلط های خود را دارد و هیچ راه حلی نباید از انصاف و عدالت فاصله بگیرد. حق حاکمیت کشورها باید برابر باشد و نباید دخالتی صورت بگیرد؛ حقوق ملت باید رعایت شود و نباید داد و ستد شود؛ معاهدات صلح باید احترام گذاشته شود و نباید تضعیف شود ؛ قاعده حقوق بین الملل باید رعایت شود و نباید نادیده گرفته شود. اینها اساسی ترین موارد انصاف و عدالت است.

سوم: باید از نقش اصلی سازمان ملل متحد حمایت نمود. ما باید از تلاشهای میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل مسائل مهم در خاورمیانه حمایت کنیم، قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل برای حل مسائل خاورمیانه را اجرایی کنیم، کارآیی و توانایی سازمان ملل برای مشارکت در امور خاورمیانه را بهبود بخشیم و اهداف و اصول منشور سازمان ملل را دنبال نماییم.

چهارم: ایجاد نیروی مشترک بین منطقه و جامعه جهانی است. کشورهای منطقه باید همبستگی و گفتگو را تقویت کنند تا نقش مهم تری در ارتقاء امنیت در خاورمیانه ایفا نمایند. جامعه بین المللی بویژه قدرتهای بزرگ باید منافع ژئوپلیتیکی خود را کنار بگذارند و به فکر رفاه مردم خاورمیانه باشند تا نقش سازنده ای برای صلح خاورمیانه داشته باشند.

چین هرگز در امور داخلی کشورهای خاورمیانه دخالت نمی کند، هرگز دنبال نفوذ خود نیست و هرگز به دنبال جلب منافع ژئوپلیتیکی نخواهند بود. همواره بر اساس درستی و غلطی قضاوت ها را به طور مستقل نگاه می کند و عدالت را حمایت می کند. چین به طور قاطع سازنده صلح در خاورمیانه، مروج ثبات در خاورمیانه و کمک کننده به توسعه خاورمیانه خواهد بود.

در حال حاضر، همکاری دوستانه چین با کشورهای خاورمیانه و جهان اسلام از جمله ایران با فرصتهای مهم تاریخی روبرو است، این فرصت ها شامل تمایل به ساخت ”یک کمربند و یک جاده“ و دستیابی به توسعه مشترک برد برد، تمایل از طریق گفتگو و مشورت، براساس قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل، با پیش شرط احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و احترام به انتخاب مسیر و نظام و الگوی کشورها، اصول، راه ها و روش های دستیابی به امنیت در خاورمیانه می باشد. تنها هنگامی که خاورمیانه امن باشد، خاورمیانه می تواند به توسعه پایدار دست یابد، مردم خاورمیانه می توانند زندگی خوبی داشته باشند و جهان می تواند امن باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.