ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

تسهیلات 18گانه گمرك برای فعالان مجاز اقتصادی

فعالان مجاز اقتصادی

تسهیلات گمرك برای فعالان مجاز اقتصادی

سازمان گمرك جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات جدیدی را برای فعالان مجاز اقتصادی ابلاغ كرد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا، گمرك در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید و صادرات، تسهیلات گوناگونی برای فعالان تولیدی و تجاری به‌ ویژه تولیدكنندگان و صادركنندگان فاقد سابقه تخلف گمركی در نظر گرفته است. همچنین طی شیوه‌ نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمركات اجرایی ابلاغ كرده است.

تسهیلات 18 گانه گمرك برای این گروه به شرح زیر است:

1- ترخیص كالا خارج از سطح سه (مسیر قرمز)
2- پذیرش ضمانت‌نامه بانكی حداكثر یكساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امور گمركی
3- پذیرش ضمانت‌نامه بانكی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی
4- استفاده از تسهیلات ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی
5- استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات
6- استفاده كامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7- استفاده كامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8- تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمركی، موضوع بند الف ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمركی (حداكثر تا سقف 50 درصد)
9- استفاده از حداقل تضمین در كلیه مواردی كه در قانون امور گمركی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10- رسیدگی به پرونده اختلافات گمركی فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت فوری و خارج از نوبت در كمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمركی
11- ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12- انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13- نگهداری بخشی از كالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد
14- استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمركی
15- استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 كنوانسیون تجدیدنظر شده كیوتو
16- استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امور گمركی كالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانكی با حداكثر سقف یكساله
17- رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمركی
18- پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادركنندگان

به استناد مفاد تبصره 1 ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانكی» رئیس كل گمرك ایران (در خصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای 2 و سه و 6 فوق‌الذكر)، ارائه ضمانت‌نامه بانكی با سررسید حداكثر یكساله بابت حقوق ورودی از سوی شركت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امكان‌پذیر است.
در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شركت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد.

*دیگر خدمات شرکت چینیران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.