ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

بالا گرفتن دوباره اختلافات گمرک و بانک مرکزی در خصوص آمارهای تجارت خارجی

اختلافات گمرک و بانک مرکزی

اختلافات گمرک و بانک مرکزی

اختلافات گمرک و بانک مرکزی ، امسال 12میلیون و 462 هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد، و 12 میلیون دلار مربوط به تیر ماه بوده است. که نسبت به تیرماه سال گذشته از لحاظ وزنی 10 درصد و از لحاظ ارزش 39 درصد رشد داشته است. از مجموع تجارت پنجاه میلیون و 841 تنی  به ارزش 28 میلیارد و 914 میلیون دلاری کشور در چهار ماه نخست.

آمار تجارت کشور (سرجمع صادرات و واردات) در تیرماه از لحاظ وزنی 12میلیون و 462 هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 12 میلیون دلار بوده است. سهم صادرات در این ماه (31روز)، هشت میلیون و 364 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 649 میلیون دلار بوده است. که نسبت به صادرات کشور در تیرماه سال 99 از لحاظ وزنی بدون تغییر، و از لحاظ ارزش 53 درصد رشد داشته است.

در همین رابطه سخنگوی گمر ک در واکنش به ارائه آمارهای تجارت خارجی توسط بانک مرکزی گفت: بر اساس بند “خ” ماده سه قانون امور گمرکی، مسئول ارائه آمار رسمی تجارت خارجی گمرک است، بنابراین همانطور که پیشتر نسبت به آمارهای این حوزه بیان شد، بهتر است بانک مرکزی در حوزه وظایف خود تمرکز کند و در صورت نیاز به اعلام آمار، تجارت خارجی به آمار گمرک استناد کند تا مشکلی پیش نیاید. 

پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در تیرماه

 • چین با دو میلیون و 780 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 252 میلیون دلار
 • عراق با یک میلیون و 331 هزار تن به ارزش 473 میلیون دلار
 • امارات با 843 هزار تن به ارزش 352 میلیون دلار،
 • ترکیه با 350 هزار تن به ارزش 328 میلیون دلار 
 • افغانستان با 415 هزار تن به ارزش 258 میلیون دلار  

خدمات ویژه چینیران با بهترین نرخ سال 1400 >>>>> حواله یوان چین و ترخیص کالا از چین

تیرماه 1400 در مقایسه با تیر سال 1399

 •  چین در این ماه نسبت به تیر99، 19 درصد ازلحاظ وزنی و 94 درصد از لحاظ ارزش، کالای بیشتری از ایران خریداری کرده است.
 • عراق کاهش هشت درصدی در وزن و دو درصدی در ارزش، در خرید کالای ایرانی، نسبت به تیرماه 99 را تجربه کرده است.
 • امارات در وزن کاهش 31 درصدی و در ارزش افزایش 39 درصدی داشته است.
 • ترکیه افزایش هشت درصدی در وزن و 110 درصدی در ارزش کالای خریداری شده، از ایران را نسبت به تیرماه 99 تجربه کرده است.
 • و نهایتا افغانستان با وجود کاهش 37 درصدی در وزن کالاهای ایرانی 18 درصد ارزش کالاها نسبت به تیرماه سال 99 بیشتر بوده است.

روند تغییرات در صادرات 4 ماهه اخیر

 • چین 15 درصد در وزن و 78 درصد در ارزش
 • عراق 70 درصد در وزن و 43 درصد در ارزش
 • امارات منفی هفت درصد در وزن و مثبت 33 درصد در ارزش
 • ترکیه 16درصد در وزن و 122 درصد در ارزش 
 • افغانستان منفی 15 درصد در وزن و مثبت دو درصد در ارزش را نسبت به 4 ماهه نخست سال قبل، تجربه کرده است.

میزان واردات کالا دریک ماهه تیر

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات دریک ماهه تیر گفت:

در 31 روز تیرماه امسال چهارمیلیون و 98 هزارتن کالا به ارزش چهارمیلیارد و 363 میلیون دلار وارد کشور شد. نسبت به واردات در تیرماه سال 99 از لحاظ وزن 41 درصد و از لحاظ ارزش 29 درصد افزایش داشته است.

امارات با یک میلیون و 551 هزار تن به ارزش یک میلیارد 510 میلیون دلار 371 درصد رشد در وزن و 90 درصد رشد در ارزش را نسبت به تیرماه سال گذشته داشته است.

چین با 333 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 96 میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 14 درصدی در وزن و 23 درصدی در ارزش داشته است.

ترکیه با 428 هزار تن کالا به ارزش 487 میلیون دلار افزایش 26 درصدی در وزن و 30 درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

آلمان با 112 هزار تن کالا به ارزش 149 میلیون دلار رشد 28 درصدی در وزن و کاهش چهار درصدی در ارزش داشته است.

سوییس با 200 هزار تن به ارزش 155 میلیون دلار 100 برابر وزن بیشتر و 278 درصد ارزش بیشتر نسبت به تیرماه سال 99، کالا به ایران صادر کردند.

میزان خروج کالا در تیرماه

 در تیر ماه امسال یک میلیون و 11هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبور کرده است که نسبت به کالای عبوری از کشورمان درتیرماه 99 که 682 هزار تن بوده، رشد 48 درصدی داشته است. این میزان عبور کالا از کشورمان در مدت یک ماه طی سه سال گذشته یک رکورد به شمار می آید. امیدواریم با توجه به موقعیت کشورمان و مزیت ترانزیتی ، این رکورد افزایش پیدا کند.

بیشتر بخوانید:

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.