ارتباط با کارشناس فروش

021-62 99 96 97

چینیران

الزام درج کدیکتا در قبض انبار

الزام درج کدیکتا در قبض انبار

درج کدیکتا در قبض انبار امری ضروری

طبق تصمیم شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات، به نقل سخنگوی گمرک در الزام درج کدیکتا در قبض انبار توسط کلیه انبار های گمرک از سامانه جامع انبار وزارت صنعت، پس از 10 مرداد، اظهار کالا فقط با ثبت شناسه یکتای قبض انبار میسر خواهد بود.

سخنگوی گمرک (سید روح‌الله لطیفی) درباره درج کد یکتا در قبض انبار اظهار داشت:

براساس مصوبه هجدهم شورای‌ اجرایی فن‌آوری‌ اطلاعات، بخشنامه سیزده‌ و بیست سوم تیر ماه، مدیران کل فن‌آوری اطلاعات گمرک ایران، دفتر وادرات در الزام درج کدیکتا در قبض انبار توسط کلیه انبارهای گمرکی (تمامی انبارهای اختصاصی و مراجع تحویل گیرنده کالا) از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت و به منظور اعمال قفل شناسه یکتای قبض انبار در تمامی گمرکات کشور.

از گمرکات اجرایی خواسته شده فرایندی اتخاذ کنند تا انجام تشریفات ترخیص با اخذ شناسه قبض انبار توسط صاحبان کالا حداکثر تا دهم مرداد صورت پذیرد.

در ادامه وی افزود: از 11 مرداد، امکان اظهارکالا بدون ثبت شناسه یکتای قبض انبار اخذشده از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت میسر نخواهد بود.

*همچنین بخوانید*

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.